Предлагаме Услуга съдействие при издаване на Европейска здравно осигурителна  карта ( ЕЗОК ). Evropeiska zdravana karta framar

 

Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подава лично или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат лични карти, се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите. Указание за попълване на заявление можете да намерите в раздел „Заявление”.

 

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е БЕЗПЛАТНА.

Срокът за издаване е 15 календарни дни.

 

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

 

Свържете се с нас за повече информация.

 

ezok-buro-za-uslugi