ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ   prevod-i-legalizacia

Гарантираме качество, бързина, коректност.

Предлагаме писмени  преводи и легализация за Асеновград на следните езици:

 • Английски език;
 • Немски език;
 • Испански език;
 • Френски език;
 • Руски език;
 • Украински език;
 • Италиански език;
 • Гръцки език;
 • Турски език;
 • Сръпскил
 • Македонски
 • Полски език;
 • Чешки език и др.

 

Предлагаме писмени Преводи и Легализация на следните видове документи:

 • Лични документи за обучение, брак, работа в чужбина и друго:
  • удостоверения за раждане и брак;
  • удостоверение за постоянен адрес и идентичност на имената;
  • свидетелства за съдимост;
  • удостоверения за семейно положение;
  • удостоверение за наследници;
  • служебна бележка за доход;
  • удостоверение от НОИ;
  • смъртен акт;
  • имунизационен паспорт;
  • пълномощно за МПС;
  • пълномощно за дете;
  • данъчно удостоверение от Агенцията по вписванията;
  • данъчно удостоверение от НАП договори за покупко-продажби;
  • служебна бележка;
  • съдебно удостоверение;
  • бележки от КАТ и Полиция;
  • декларация пред нотариус;
  • нотариални актове;
  • протокол от Полиция и др.
  • мотивационно писмо;
  • автобиография;
  • препоръка;
  • трудова книжка;
  • лична карта и др.
  • диплома, академична справка, уверение и др.
  • медицински направления, заключения и свидетелства; медицински формуляри и др.

 

 • Фирмени документи:
  • Съдебно решение, актуално състояние
  • устав, договор, заявление, протокол
  • други документи, съпътстващи фирмената дейност
  • Рекламни материали - листовки, брошури и др.
  • Счетоводно-финансови документи - счетоводни баланси, фактури и др.

 

 • Банкови документи:
  • банкова референция, извлечение от сметки и всяка друга документация, свързана с банковата дейност;

 

 • Специализирани текстове:
  • Технически – инструкции, упътвания, спецификации, патенти;
  • Медицински – ТЕЛК, епикризи, медицински доклади, медицинска литература;
  • Юридически – закони, разпоредби;

 

 • Превод на уеб сайтове