Изграждането на Система за Видеонаблюдение е процес при който ние подхождаме индивидуално към всеки отделен клиент.

В този процес е добро да знаете какви точно са Вашите нужди и какво точно желаете да наблюдавате и записвате. Съобразявайки се с Вашите изисквания, ние ще изградим проект за видео наблюдение, с конкретен технически проект, система и цени.

 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ  НА СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:

Видео наблюдението е процес който работи в непрекъснат режим.

  • Записващото устройство – може да бъде компютър, бавнозаписващ видеорекордер или професионално записващо устройство (DVR), с вътрешен хард диск.
  • Видеокамери.
  • Обективите за видеокамера.
  • Софтуеър за запис и преглед на събития.
  • Отдалечен преглед и видеонаблюдение.

 

За повече иформация и изработване на конкретен проект, моля свържете се с нас!

 

video-nabludenie-usluga